Turist i egen region søndag 13. juni 2021

- Kl. 11.00 - 12.00: Friluftsgudstjeneste på Granumstunet.DL kirkekor deltar under gudstjenesten og ved kaffen.(ta med stol) - Kl. 12.00 - 13.00 Salg av kaffe og kringle på tunet (obs. Må bestilles dagen før på tlf 93084702).. - Kl. 12.30 og kl. 13.30: Vandring til tyskerbunkeren med fortelling om gårdens historie og okkuperingen av Granum under 2. verdenskrig. - Kl. 13.00: vandring langs Den Gamle Ridevegen fra Granum ned til Fluberg kirke med påfølgende guiding i kirka. Fra Granum til Fluberg kirke er det 2,4 km lett vandring nedover. Kringle/kaffe/saft kr. 40,- pr pers. Vandring med guiding kr. 60,- for voksne og gratis for barn. Blir en med på begge vandringene koster det kr. 100,- pr. pers. Husk å meld det på og bestill servering på tlf 93084702.

Opplevelsesturer og kafferast med nybakt kringle der historie møter natur på Granum Gård.

Opplevelsesturer og kafferast med nybakt kringle der historie møter natur på Granum Gård.

Kl. 11.00: Friluftsmess på Granumstunet i regi av kirken i Søndre Land.
Salg av kringle/kaffe/saft etter gudstjenesten.
Åpen for alle. Ta med egen stol.

Kl. 12.30 og 13.30: Vandring til tyskerbunkeren med guiding og fortelling fra krigen.
Våren 1940 okkuperte tyskerne Granum Gård og var her til krigens slutt. De bygde en flyobservasjonspost og et bunkeranlegg som fortsatt er ganske intakt. Vi har fått støtte av Riksantikvaren til å ta vare på dette unike anlegget og fortelle historien fra krigen. Påmelding til Marianne på tlf 93084702

Kl. 13.00: Vandring langs den gamle ferdselsåren Ridevegen fra Granum ned til Fluberg kirke ( 2,4 km lett vandring nedover). Dere får høre litt om denne historiske ruta underveis. Når vi kommer fram blir det guiding i kirka som har et unikt historisk interiør. Fluberg kirke var hovedkirka i Land og ble bygget i 1703. Påmelding til Marianne på tlf 93084702

Del denne siden