Fluberg Kirke fra 1703

Hovedkirken i Land fra gammelt. Prestegjeldet tilsvarer dagens avgrensning av Søndre og Nordre Land fra Horn i sør til Hugulia i nord.
Det opprinnelige middelalderske kirkestedet ligger ved fjorden, nedenfor dagens kirkested. Det opprinnelige kirkestedet er tilrettelagt for publikum med skilt.  Kirken nevnes første gang i 1360. Altertavlen fra denne kirken brukes nå i Landåsen kirke.

Nåværende kirke:

Kirkestedet ble flyttet i 1703 og karakteristisk for de eldste kirkene i Søndre Land i dag (Fluberg kirke fra 1703 og Hov kirke fra 1781) er tømrede korskirker med utvendig panel. Korskirkene hører primært til tiden etter reformasjonen.

Altertavlen fra 1752 er inspirert av Rubens bilde «Korsnedtagkelsen» laget av Eggert Munch, en av læremestrene til Peder Odnes. Peder Odnes restaurerte altertavlen flere ganger i andre halvdel av 1700-tallet. Peder Odnes sin grav finner du rett ved kirka.

Peder Aadnæs malerier

"Aadnes var med som læregutt da Eggert Munch malte altertavlen i Fluberg kirke. På dette tidspunktet var han 15 år gammel. Senere gikk han tre måneder i lære hos maler og tegnelærer Niels Thaaning, og var da blitt en godt voksen mann. I 1772 giftet han seg med 17 år gamle Ingeborg Trøgstad. Han var da 33 år gammel, og de fikk senere fem barn sammen. Samtidig med at han giftet seg overtok han farsgården. Malingen bragte han på dette tidspunktet rundt på Østlandet, og samtidig var han gårdbruker på farsgården.

Han blir i dag assosiert med en munter form for rokokko, til forskjell fra den litt tunge og dystre rokokkoen som dominerte i Europa. Spesielt kjent er han blitt for veggmaleriene i Thomlebygningen fra 1770, nå på Lands Museum. Her har Aadnes boltret seg i slott, parker og silkekledte overklassemennesker. Tomlebygningen er likevel av spesiell interesse da denne har de typiske Aadnes-trærne og fantasilandskapene han ble kjent for. Spesielt er nok kavaleren som legger hånden høyt om sin kjærestes liv mens chaperonen sover, og også en liten gutt som lurer seg til en titt under skjørtene til en dame som husker."

Peder Aadnes gård er nå eid av private som driver Peder Aadnes kunstgård. Denne gården var i tidligere tider nabogård til Granum og bonden på Granum var en av de første Peder Aadnes malte for (En spisslede og en likfjøl). Peder Aadnes hadde og kjøpt en bok av bonden på Granum.

Graven til Peder Aadnes kan sees på Fluberg kirkegård. Her står det:

Wandringsmand

Her hviler Peder Aadnes, fød Aar 1738, død 1792. Sjelden i sin Stand, thi han blev wed utretelig Arbeidsomhed En Kunstmaler, web Lesning og Eftertanke indsigtsfuld, men wed Aarvaagenhed og Troe en sand og salig Kristen

– Presten Peter Munch i gravskriftet

I tillegg til å se hans kunst i flere lokale kirker og på Lands mUseum så er det en fin presentasjon av hans arvbeider i flere av utstillingene på Norsk Folkemuseum på Bygdøy i Oslo.
.

Lands Museum, Dokka

Lands Museum på Dokka. Stort friluftsmuseum med hus fra mange tidsaldere, utstillinger, landhandel og diverse aktiviteter. Se mer på http://www.randsfjordmuseet.no/museene/lands-museum/.

Dokkadeltaet naturreservat

Dokkadeltaet naturreservat og våtmarkssenter. Dokkadeltaet er en av de største og mest betydningsfulle rasteplassene for trekkende vannfugl på Østlandet. Det et særlig rikt fugleliv med 223 observerte arter, hvor av 52 arter fra den norske rødlista påvist.  Har rullerende utstillinger og er åpent for besøkende i sommermånedene. Våtmarkssenteret har seks kanoer til leie for padling i Dokkadeltaet. Fugledager og aktivitetsdager på sommeren.Les mer på www.dokkadeltaet.no

Våten- Dokkadeltaet

Dette er en del av Dokkadeltaet naturreservat og kan besøkes på vestsida av Randsfjorden mellom Fluberg og Dokka.

Ørnereiret, Odnes

Erfaringsstol og utsiktspunkt fra Odnesberget. Fin tur innover berget med fantastisk utsikt mot Randsfjorden. Ligger like ved den gamle Odnesbakken.

Det sies at Andreas Aabel skrev Se Norges blomsterdal da han bodde på prestegården i Fluberg og at han var inspirert av utsikten fra Odnesberget. Han var sønn av presten Peder Pavels Aabel som var sogneprest i Land fra 1833 - 1853. De bodde i Fluberg prestegård.

Mettemors Drøm

Mettemors Drøm, Rødnes Gård i Fluberg. Leketøysmuseum, salg av brukt og antikk, klær med mer. Sjarmerende og nostalgisk gammel gård ved Randsfjorden.
Se facebook: Mettemors Drøm
Rødnes gård ligger vakkert til ved Randsfjorden og Fluberg bru. Gården har en lang historie og folk har vært bosatt her siden steinalderen. Gården har vært i den nåværende familiens eie siden ca. 1650.

Husmannsplassen Nordgardshågån

Husmannsplassen Norgardshågån.Åpen for vandrere langs Ridevegen i Bergegarda.

Skjellingshovde med branntårn og utsikt

Branntårnet på Skjellingshovde er nest høyeste punkt i Søndre Land, 856 meter over havet. Her ser en Østlandet fra Nordmarka til Jotunheimen og Hallingdalsfjella til Nordhue. 

 Branntårnet av tre ble revet i 1960 og erstattet av dagens jerntårn med vakthytte på toppen. Brannvakta ble nedlagt i 1967 og hytta er åpen for publikum. Ei merkeskive viser hva du ser. Her er også informasjonsskilt og ei gjestebok.

Det er ca. 1/2-times gange på godt brukt sti til branntårnet fra parkeringsplassen nedenfor Skjellingen seter. Avkjørsel fra nedlagte Mobil ved Fluberg bru (slakteriet ved Hjortefarmen på Setton). Veinettet på Veståsen er delvis skiltet, men ukjente bør bruke kart for å finne parkeringsplassen.

Tømmerhuggeren

Tømmerhoggeren: Bronseskulpturen fra 1976 er laget av kunstner Erik Tandberg (1929–2007).  Tømmerhoggeren er tømmerhogger – det er ikke tvil om annet. 

Erik Tandberg er særlig kjent for portrettbyster i bronse og bak ryggen på tømmerhoggeren skuer hans portrett av forfatteren Ola Viker (mot Fladsrudkrysset).

Fjøsgalleriet på Grette Gård

Land Kunstforening har stor aktivitet og arrangerer flere utstillinger gjennom året. På Grette Gård er fjøset innredet som galleri og her er bl.a sommerutstillingen i forbindelse med Tid for Tømmer festivalen. De leier og et av hovedhusene på gården bl.a. til juleutstillingen. Her har flere av kunstnerne fra Søndre Land verksted.

Odnes Hotell

Odnes Hotell ble bygget i 1885 .

Nåværende eier,Astri Aadnes, har vokst opp med hotellet. Eier huset ved siden av. Fram til 1980 var hotellet en del av garden der hun er oppvokst, Store Odnes.

Hotellet har hatt flere eiere, og vært brukt både som hotell, lagerplass, asylmottak og kafé.

Hotellet restaureres nå utvendig i samarbeid med bl.a. Fortidsminneforeningen og med midler bla.a fra Kulturminnefondet. 

Minnesmerke over Osvaldgruppa på Sollia

 I 2015 ble det lagd en minnestein på Sollia over sabotørgruppa til Asbjørn Sunde, også kalt Osvaldgruppa. Ekteparet Øyvind og Reidun Hansen er stifterne av Solliakollektivet, og har gått i bresjen for markeringen. Ved avdukingen ble historien om når sabotørene måtte skyte seg ut av et tysk angrep på Sunde-gruppas hovedkvarter på Sollia 30. mai 1944 fortalt. 

Under Sundes ledelse blei Osvald-gruppa den største sabotasjegruppa i Norge under krigen. På det meste samlet de over 200 medlemmer, og 35 av dem måtte bøte med livet. 

Krigsminnesmerke på Haga

April 1940 var det kamper mellom tyske og norske soldater her i Fluberg. Tyskerne hadde forskanset seg i prestegården og de norske styrkene, med bl.a. soldater fra vestlandet, ved gården Haga på andre sider av fjorden. Det ble skutt med kanoner over fjorden og nordmennene traff den ene pipa på prestegården. På Haga er det en minnestein over de norske falne ved dette slaget.

Her er det en minnesermoni hver 8. mai i regi av Land kommunene hvor særlig krigsveteranene får oppmerksomhet.

Del denne siden