På gården har en dyrket korn fra gammelt av. I forbindelse med pensjonatdriften ble hagen utvidet og en var omtrent selvberget på bær, frukt og grønnsaker. 
Vi prøver å opparbeide hagen igjen og ønsker at hagen skal bli et rekreasjonssted samtidig som en har tilgang på bær, grønnsaker og urter til matlaging på gården.
Det vi ikke kan skaffe på gården prøver vi å skaffe lokalt og i samarbeid med andre gårder i nærområdet.. Vi ønsker også å servere mest mulig økologisk mat.

Del denne siden