Guiding og historiefortelling

Bli med og opplev noe av alt det spennende som finnes i Søndre Land. Marianne og Lars Harald har erfaring fra undervisning, historiefortelling og formidling ute i naturen. Begge har bakgrunn i natur og miljøstudier og deler gjerne av sin kunnskap og naturglede. Marianne har jobbet mye med lokalhistorien og de store linjer ut i verden. Bl.a. har hun laget infotavlene langs Ridevegen. Marianne har jobbet på kulturkontoret og Lars Harald jobber også i kommunen og de har opparbeidet kunnskap om lokalmiljøet som de gjerne deler.

Vandreturene er i gårdens nærmiljø og er kortere rusleturer og lagt opp slik at de fleste kan klare dem.
Vi kan skreddersy turer etter kundens ønske og prisene vil variere ut fra lengde og størrelse på gruppa. Matservering underveis vil komme i tillegg.

Under kan du se eksempler på turer vi kan lage. Om vinteren kan flere av turene gåes på truger. Det er også gått opp flere trugeturer på andre steder i kort kjøreavstand til gården

Granum ble okkupert av tyskerne våren 1940 og de opprettet en flyobservasjonspost her. I 1943 bygde de en bunker med et utkikstårn. Dette var en befestet flymeldepost, OSO 11, som en del av kjeden "Trauerwide".

Vandring i blåveisbakken

Visste du at blåveisen var her lenge før granskogen? Den vokste opprinnelig i hasselskogen og står klar til å blomstre under snøen. Vil du vite mer om blåveisens forunderlige liv og ta noen flotte bilder. Da er dette turen for deg. April og mai er tiden for dette.

Reise i tømmerkultur

Søndre Land har lange tradisjoner med skogsdrift og tømmerkultur. Her er spor etter tømmerfløting og hogstarbeid. Du kan fortsatt se mange store gårder fra den tida tømmeret ga mye penger. Her fant også Randsfjordkonflikten sted da tømmerfløtere og skogsarbeidere organiserte seg og streiket for bedre lønn og arbeidsforhold.

Vandring i blomsterenga

Marianne er utdannet vegetasjonskartlegger og blomsterdekoratør. Hun deler gjerne av sin kunnskap og begeistring for det som vokser ute i naturen. Hva heter blomsten? Kan den spises? Hva kan den fortelle oss om naturen der den står?

Ridevegen går gjennom Granum og er en av de eldste ferdselsårene i distriktet og en del av hovedveien fra gammelt av. Her kom biskop Jens Nilssønn ridende i 1592 da han skulle på bispevisitas i Fluberg kirke. Deler av den en nå merket som tursti

Vi har mye gammel skog på Granum og her kan du oppleve magisk lys, stillhet, hakkespetten og spennende moser mm. Liker du å ta bilder av lys og stemninger eller bare oppleve stillheten så er kanskje dette turen for deg.

Lokale smaker

Vi serverer mange gode lokale smaker her på Granum og vi har mange lokale leverandører. Vi kan ta dere med på en rundtur til flere av dem. F eks kan du se hjortefarmen på Setton og besøke deres eget slakteri og gårdsbutikk. Eller du kan være med på selvplukk av bringebær på Nordre Sand. Vi kan også stikke innom den lokal ølprodusenten.

Kultur og kirke-reise

I Søndre Land har vi 5 kirker i ulik byggestil og med mye spennende historie. Her var et rikt prestekall og oldeforeldrene til Edvard Munch var her som prestefolk. Det samme var besteforeldrene til Margrethe og Gerhard Munthe.

Fluberg kirke er fra 1702 og var hovedkirken i Land. Det er en rikt dekorert korskirke og har bla. en unik samling av kongeportretter fra 1400 tallet til 1700 tallet.

Vi har en fantastisk utsikt på tunet og mange vakre solnedganger. Vi kan også ta deg med på tur opp i lia på Granumsberget eller på Odnesberget hvor du kan oppleve utsikten fra forskjellige vinkler. Liker du flotte utsyn og litt oppoverbakker så vil du like dette.

Peder Aadnes og kunsten i Søndre Land

Søndre Land har fostret mange kunstnere og musikere. Han som lagde svanene på CC og tømmermonumentet i Hov het Erik Tandberg og drev Setton Gård. Du kan se spor av han hogd i stein oppover den gamle seterveien til Vammen seter. En av norges første kunstmalere het Peder Aadnes og kom fra Søndre Land. Noe av hans kunst kan oppleves bl.a. på Lands museum.

Fugle og våtmarkstur

Dokkadeltaet naturreservat er et naturreservat i Nordre Land og Søndre Land kommuner, Oppland. Naturreservatet ligger ved elva Dokkas utløp i Randsfjorden, og har siden 2002 status som ramsarområde, på grunn av sin betydning for trekkfugler. Bli med på en rundtur ved Randsfjorden og besøk våtmarkssenteret og fugletårnene eller på padletur i deltaet.

Del denne siden