Siste nytt

30. aug, 2020

Temadag om tyskerbunkersen på Granum kl. 13.00 - 16.00

Mye dramatisk skjedde i Søndre Land under 2. verdenskrig. Bl.a. ble Granum Gård okkupert av tyskerne våren 1940 og de ble der til krigens slutt. Pga utsikten ble dette en viktig flyobservasjonspost og de bygde etterhvert en bunkers med observasjonstårn i utkanten av gården. Vi jobber med å ta vare på dette unike kulturminne og vil invitere til en temadag om dette. Hva skjedde? De som opplevde dette lever enda og kan fortelle. Hva skjer videre? Hvordan ta vare på bunkeren og historien og bruke denne til å formidle til nye generasjoner hva som skjedde. Har det noe å lære oss i dag?
Program ;
-Dagfinn Sæther forteller fra de dramatiske vårdagen i 1940 da Tyskerne kom til Fluberg. Han kom som 9 åring blandt de evakuerte fra Oslo til Granum pensjonat 9. april og husker da de første tyskerne kom til gården.
-Lars Harald Weydahl forteller om livet på Granum med tyske soldater stasjonert under krigen.
-Marianne Konow siterer fra brever de tyske soldatene skrev til gårdsfolket i årene etter krigen.
-Pause med kaffe/te og kringle.
I pausen deles publikum i to og får gruppevis omvisning på bunkersen og mulighet til å se noen filmsnutter fra krigen i Fluberg laget av Lands Museum
-Lars Erik Narmo forteller fra Kulturminneplanen i Søndre Land og tanker rundt bunkersen på Granum som en del av et større nettverk av flyobservasjonsposter.
- Oppsummering og tanker framover. Opprettelse av evt. støttegruppe for bevaring og istandsetting av bunkersen?

Del denne siden