Granum Gård

Gården består av et gammelt og et nytt tun.

Gamletunet: består av pensjonat, kårbolig, fjøs, låve, utedo/skjul, lekestue,Skaugum, smie og sag. I tillegg er det en hytte av nyere dato på tunet og en tyskerbunkers i utkanten av tunet.
Nyere bolighus som ligger i tilknytning til gamletunet. Her bor dagens eiere.
Hagen
opparbeides på samme sted som den gamle hagen lå.

Nytt tun:
Når du kjører inn på gården kommer du først til et nyere tun (fra 1980 tallet) med høytørke, verksted og to lagerbygninger.

Jorda:Det er litt dyrkamark på gården hvor det produseres gress. Dette leies nå bort. 

Skogen:Gården har også litt skog. Her taes ut tømmer av gran og furu samt noe ved.

Bygningene

Hagen

Skogen og jorda

Del denne siden