Praksiselever

I samarbeid med Sølve mm har vi praksiselever 2 dager i uka.Vi lærer dem å praktisere norsk språk og om arbeidsliv og kultur i Norge. Dette har vært til stor berikelse og hjelp for oss. Andre er her for å trene på å jobbe og bli trygg på seg selv og andre. Særlig hagen er et fint sted for å jobbe sammen og her er det ikke bare hagen som blomstrer.

Undervisning

Granum Gård er en fin læringsarena. 

Her har det vært folk fra før vikingetida og eldgamle ferdselsårer. Husa på gården representerer mange historiske epoker og er et ypperlig sted for å lære unge og gamle om vår felles historie. Ved å bli bevisst vår identitet og vår kultur  er det lettere også å fortså samtiden. Vi har hatt skoleklasser her og forteller gjerne våre besøkende om stedets og gården historie.

Her kan en lære om forskjellige epoker av eldre og nyere historie og få en forståelse av nåtiden, vår kultur og identitet. Høsten 2018 hadde 6. klassingene i Søndre Land en ukes Krible prosjekt her.

Lars Harald er naturforvalter og Marianne er sosionom og diakon. Vi er begge glad i naturen og opptatt av å forvalte den på best måte. Det rike dyre og fuglelivet og den varierte floraen her er og et godt utgangspunkt for både og nyte og å lære.

Vi har arrangerer vandringer mellom gårdene her med ulike tema.

Vi deler og gjerne av våre erfaringer og kunnskap fra et langt liv og om hvordan vi har kommet igang her på Granum. Oppstart av bedrift, søknadsprosesser mm har vært tema. Vi har bl.a. hatt flere  elevbesøk av voksenagronomene på Valle.

Del denne siden